Barnens sagolika ramadankalender

Trettio dagar fyllda med islams grunder, profeter, hjältar, äventyr, sagor, sånger och filmer.

Dag 7

Asalaam aleikum.

Igår fick vi veta mer om profeten Muhammeds liv. Vi gick även igenom lite snabbt vad sunna och hadither är. Idag ska vi lära oss mer om dessa.

 

Sunna och Hadith

Sunna betyder väg på arabiska. Profetens sunna är de vägar som profeten valde i sitt liv. När vi står inför ett vägval i livet ska vi försöka ta reda på vad profetens sunna säger. De vägval som han gjorde är de vägar som även vi bör följa.

vagval2.jpg

Men hur ska vi kunna veta vad profeten gjorde i olika situationer?

För att veta vad profeten gjorde får vi hjälp av hadither. Hadith betyder berättelse på arabiska. En hadith är en berättelse om vad profeten sa eller gjorde i olika situationer. Dessa berättelser har profetens följeslagare (sahaba) berättat.

Många av de hadither som profetens följeslagare berättade samlades in av olika personer. Dessa lärda muslimer skrev sedan böcker med alla de starka hadither som de kunde hitta. De mest kända hadithinsamlaren är Imam Al-Bukahri, Imam Muslim och Imam Al-Tirmidhi.

 

albukhari.png

 

 

Det finns en hadith som säger ”De människor bland mitt Ummah, som memorerar 40 hadither angående religionens frågor kommer Allah att uppväcka på Domens Dag som jurister och rättslärda.”

Har ni tänkt på att ett barn är i sin mammas mage i ungefär 40 veckor. Om man lär sig en hadith i veckan så har man lärt sig 40 hadither på lika lång tid.

 

baby-animation.gif

 

Som ni förstår finns det väldigt många hadither. Den man som har gett oss flest hadither var Abu Hurayrah. Den kvinna som har gett oss flest hadither var Aisha, en av profetens Muhammeds fruar efter Khadijah. Här nedan följer en lista på profeten Muhammeds fruar. Vi kommer att få lära känna dem alla lite mer under denna Ramadan, inshallah.

 

vagval2.jpg

 

Aisha bint Abu Bakr

Aisha gifte sig med profeten när hon var ung. Hon var väldigt intelligent och hade ett väldigt bra minne. Aisha var en av Profetens mest hängivna elever och följde var och en av hans handlingar och exempel. Hon var duktig i medicin, poesi, matematik och talekonst. Aisha var aldrig för blyg för att ställa frågor. Hennes livhistoria lär oss att vi ska ifrågasätta det som vi inte förstår.

Profeten Muhammed dog vilandes mot Aishas knä. Han begravdes sedan på den plats där han dog. Aisha levde många år efter profetens död. Det finns 2210 nedtecknade hadither som Aisha berättade.

Aisha hette bint Abu Bakr i "efternamn". Bint betyder ungefär dotter till. Aisha var alltså dotter till Abu Bakr, men vem var Abu Bakr?

 

Abu Bakr

Abu Bakr var profetens närmaste följeslagare och vän.

När Muhammed bjöd in sina vänner till islam var Abu Bakr den första att bli muslim. Han var även den som följde med profeten Muhammed på hans farliga resa från Mecka till Medina.

Abu Bakr var rik men han levde väldigt enkelt. Han gav mycket till de fattiga.

När profeten Muhammed dog gick Abu Bakr till moskén och sa till alla:

"O människor, ni som dyrkade Muhammed, se, Muhammed är död. Men ni som dyrkade Gud, se, Gud lever och kommer aldrig att dö."

Abu Bakr blev den förste kalifen efter profeten Muhammeds död.

Abu Bakr var gift med Umm Roman som var mor till Aisha, Asma och Abdur-Rahman.

 

Vill man fördjupa sig om hadither och de fyra rättsskolorna som sunniislam kan delas upp i kan man följa dessa länkar:

- Hanifa: 1, 2

- Shafi: 1, 2

- Malik: 1, 2

- Hanbal: 1

 

Nu kommer del 7 av filmen om profeten Muhammed:

 

 

Imorgon kommer näst sista delen om Muhammed. Vi ses, inshallah.


(Lämna tom)
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)