Barnens sagolika ramadankalender

Trettio dagar fyllda med islams grunder, profeter, hjältar, äventyr, sagor, sånger och filmer.

Dag 17

Asalaam aleikum.

Kommer ni ihåg att vi har pratat om zakat, pengar och att om att dela med sig? Nu ska ni få höra berättelsen om en ovanlig bank: 

 

En ovanlig bank

Tänk dig en bank som varje morgon sätter in 86 400 kronor på ditt bankkonto och som varje kväll tar tillbaka de pengar som du inte använt. Vad skulle du göra med pengarna? Använda så mycket som möjligt förstås!

Nu är det så att du faktiskt har en sådan bank. Den kallas tiden. Varje ny morgon får du 86 400 sekunder att använda precis som du vill. Varje kväll är förslösad tid borta för alltid. Det finns ingen möjlighet till lån och det finns ingen möjlighet att spara för framtiden. Använd därför din tid klokt.

 

Tiden

En av Allahs stora gåvor till oss människor är tiden.

Alla människor har en begränsad tid här på jorden. Varje människas dagar är räknade och de passerar fort. Få är de människor som blir mer än hundra är gamla. Det är bra om man redan som liten funderar över hur man kan använda sin tid på bästa tänkbara sätt.

”Vid den flyende tiden! Människan förbereder helt visst sin egen undergång, utom de som tror och lever ett rättskaffens liv och råder varandra sanningen och råder varandra tålamod.”  (Sura 103)

Det är Allah som har lärt oss att mäta tiden. Allah har gett oss månen som hjälp för att veta vilken månad det är. Den första dagen i varje månad av det muslimska året börjar vid solnedgången efter det att man siktat nymånen (hilal). Med hjälp av de muslimska månaderna vet en muslim när det tex är tid för vallfärden (hajj) och fastan (ramadan). De tolv månaderna är:

 1. muharram 30 dagar

 2. safar 29 dagar

 3. rabi I 30 dagar

 4. rabi II 29 dagar

 5. jumada 30 dagar

 6. jumada II 29 dagar

 7. rajab 30 dagar

 8. shaban 29 dagar

 9. ramadan 30 dagar

 10. shawwal 29 dagar

 11. dhu al-qada 30 dagar

 12. dhu al-hijja 29 dagar

Det muslimska året blir bara 355-356 dagar långt, istället för 365 dagar. Inom islam börjar man räkna åren från när Mohammed utvandrade från Mecka till Medina (Hirja, år 622) och inte från Jesu födelse. 

Här kommer en liten ramsa om årets första månad:

 

 

Tiden har en stor betydelse i profeterna Uzair och Aramayas liv.

 

 Profeten Uzair (Esra)

Profeten Uzair var en rättvis man. En dag när han var ute med sin åsna kom han till några ruiner. Han gick in bland ruinerna. Det var varmt så han satte sig i skuggan under ett träd och åt sin mat. Sedan reste han sig upp och tittade på det som var kvar av ruinerna. Människorna där hade för länge sedan försvunnit, och han såg ben och han utropade:

"Hur skulle Gud kunna ge liv åt denna [döda stad]?" (2:159)

Han sade inte detta för att han tvivlade, utan för att han var nyfiken. Allah hörde honom och lät honom dö. Uzair var död i ett hundra år.

Efter det att hundra år hade gått så återuppliva Allah honom för att han skulle känna och se hur Allah återuppväcker de döda. En ängel frågade Uzair: "Hur länge sov du?" Han svarade: "En dag eller en del av en dag." Han sade detta för att han visste att han somnade under den tidiga eftermiddagen och vaknade under den senare delen av eftermiddagen. Ängelns sade: "Du har sovit i ett hundra år:" Sedan återuppväckte Allah Uzairs åsna.

Allah, den Allsmäktige, sade:

"'Och se på din åsna – Vi har velat göra dig till ett tecken för människorna – och se [nu] hur Vi ger liv åt de döda benen och sedan klär dem med kött.' Och när allt detta stod klart för honom, sade han: '[Nu] vet jag att Gud har allt i Sin makt.'"255

 

Profeten Aramaya (Jeremia)

Allah uppenbarade till Aramaya: Jag kommer att återuppbygga Jerusalem, så bege dig dit." Aramaya begav sig dit och fann staden ödelagd. Han sade till sig själv: "Upphöjd är Allah! Allah sade till mig att åka till den här staden och att Allah skulle återuppbygga den. När kommer Allah att återuppbygga den? Och när kommer Han att återge den livet?"

Sedan lät Allah Aramaya sova i hundra år. När Allah väckte honom, så trodde Aramaya att han inte sovit mer än en timme. Men när han såg att Jerusalem var återuppbyggt och befolkat så sade han:

"Han skänker visdom åt den Han vill, och den som har fått visdom har fått den dyrbaraste gåva. Men ingen ägnar detta eftertanke utom de som har förstånd.

 

 

Nu kommer en till sång om profeten Yusuf:

Tack för idag. Hoppas att vi ses imorgon, inshallah.

 

 

 

Dag 18

Asalaam aleikum.

Igår läste vi om tiden. Den muslimska tideräkningen börjar när profeten Muhammed utvandrar från Mecka till Medina.

 

Medina

Medina är den muslimska världens heligaste stad näst efter Mecka. Staden hette tidigare Yatrib, innan namnet ändrades till Medina. I Medina finns profetens moské (Masjid al-Nabawi). Profetens moské innehåller Muhammeds, hans dotter Fatimas och de första två kaliferna Abu Bakr och Umar ibn al-Khattabs gravar. Så här tror man att det såg ut på profetens tid i Medina:

 

 

 

Vad är en moské?

Moskén är muslimernas bönehus. Det finns både stora och små moskéer i hela världen. I alla moskéer finns en vägg som visar åt vilket håll Mecka ligger. Bredvid väggen finns det för det mesta en talarstol. Där står imamen. Imamen är en vuxen man som leder bönen. I moskén finns inga stolar, men det brukar finnas mattor på golvet. Från moskéns torn kallar böneutroparen till bön (Adhan). Tornet kallas minaret. I moskéer i Sverige kallar man inte till bön från minareten. Om du vill läsa om hur man ska bete sig i en moské Klicka här.

Så här låter adhan:

 

 

Bilal var böneutropare på profetens tid. Du kan läsa om honom om du klickar här. Här kommer en sång som handlar om Bilal:

 

 

Nu kommer en bit ur filmen när profeten Yusuf möter sina bröder igen:

 

Tack för idag. Hoppas att vi ses imorgon, inshallah.


(Lämna tom)
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)