Barnens sagolika ramadankalender

Trettio dagar fyllda med islams grunder, profeter, hjältar, äventyr, sagor, sånger och filmer.

Dag 13

Asalaam aleikum.

Ännu en underbar dag i månaden Ramadan. Idag ska vi lära oss om bönen. I många hadither och även i Koranen beskrivs bönen som väldigt viktig för en muslim.

Bönen är en av islams fem pelare. Man ber fem gånger om dagen.

1. Fajr-bönen (gryningsbönen)

2. Zuhr-bönen (middagsbönen)

3. Asr-bönen (eftermiddagsbönen)

4. Maghrib-bönen (skymningsbönen)

5. Isha-bönen (kvällsbönen)

 

 

Varför ber vi fem gånger om dagen?

Under Muhammeds himmelska resa (Isra och Miraj) mellan Mekka till Jerusalem fick Muhammed order av Allah att vi skulle be 50 gånger per dygn. Profeten Musa bad honom gå tillbaka till Allah och be om lättnad, vilket han gjorde flera gånger. Till slut blev det bestämt att vi ska be fem gånger om dagen. I Koranen är denna resa nämnd i sura Isra, ajat 1.

 

bon.jpg

På domensdag kommer vi att bli tillfrågade om vi gjorde våra böner. Bönen är därför väldigt viktig. Bönen ger oss dessutom mycket mer än vad vi kanske först tänker på. Bönen ger oss:

- möjlighet att visa Allah att vi är troende.

- en stund för eftertanke och lugn.

- nyttiga rörelser för kroppen.

 

Här nedan följer en animerad film som visar hur bönen ska utföras:

 

För den som vill veta mer finns utförligare beskrivningar i denna film:

 

Det finns även några speciella böner. Två av dem är:

- Fredagsbönen.

Fredag är dagen för den obligatoriska fredagsbönen. Varje vuxen man bör delta. För kvinnor är det valfritt. Fredagsbönen bör helst utföras i en moské. Fredagsbönen motsvarar middagsbönen men består av bara två rakaat (rörelsesektioner). Innan bönen håller imamen (ledaren) en khutba (predikan).

- Tarawihbönen.

Under Ramadan finns det en bön som kallas för Tarawih. Man ber Tarawih efter kvällsbönen (Isha). Det är en frivillig bön. Det består av flera rakaat. Den som uppriktigt ber Tarawih under Ramadan får alla sina synder förlåtna.

 

f01g9ca0j7zcgca2j2ofpca8anvv5cat7n89zcamj5c7wca933eu2ca7h7pz

 

Här följer en berättelse om en gång när profeten Muhammed bad i den stora moskén i Medina:

001.jpg

 

Nu kommer en till sång om profeten Josef:

 

Tack för idag. Vi ses imorgon, inshallah.

 
 
 

Dag 14

Asalaam aleikum.

 

Idag ska vi lära oss om zakat. Klicka här.

 

Nu följer berättelsen om profeten Shuayb som försökte få folket där han bodde att inte fuska i affärer och att vara givmilda.

 

Profeten Shuayb 

"Och till [folket i] Madyan [sände Vi] deras broder Shu'ayb. Och han sade: 'Dyrka Gud, mitt folk – ni har ingen annan gud än Honom! Ni har fått ett klart vittnesbörd från er Herre. Mät och väg därför med fulla mått [i allt vad ni företar er] och inkräkta inte i något avseende på andras rätt.

Och om det bland er finns de som tror på det budskap jag framför och andra som inte tror, ge er då till tåls till dess Gud dömer mellan oss; Han är den Bäste Domaren.'

Folkets högmodiga äldste sade: 'Vi skall sannerligen driva bort dig, Shu'ayb, och dina anhängare från vårt land om ni inte återvänder till vår tro.' Han svarade: 'Trots vår avsky [för den]? För oss skulle det vara liktydigt med att ljuga om Gud, om vi återvände till er tro, när Gud har räddat oss från den. Det är otänkbart för oss att återvända till det som inte är Guds, vår Herres, vilja:

Vår Herre omfattar allt med Sin kunskap; vi sätter vår lit till Gud!' - 'Herre! Gör sanningen uppenbar [i tvisten] mellan oss och vårt folk! Ingen gör sanningen uppenbar som Du!'

Folkets äldste, som [alla] förnekade sanningen, sade: 'Om ni följer Shu'ayb kommer ni helt säkert att stå som förlorare.'

Men ett jordskalv drabbade dem och morgonen fann dem liggande framstupa på marken i sina hem – de som hade kallat Shu'ayb lögnare – [det var] som om de aldrig hade levt där i välstånd och trygghet – de som kallade Shu'ayb lögnare, de var nu förlorarna!

 

 

Allt vi har har vi fått av Gud. Vi ska aldrig glömma att tacka honom.

Här följer två berättelser några av profetens hustrur och deras givmildhet. 

 

Saudah bint Zamáh

Saudah var den första kvinnan att gifta sig med profeten Muhammed efter Khadijahs död. Saudah var en varm och enkel person och hon var väldigt generös. Kalifen Omar skickade henne en gång en väska full med pengar. Hon delade genast ut pengarna till de fattiga.

Saudah var en lång, stark kvinna med mycket humor. En av nätterna när hon deltog i frivilliga nattböner bakom profeten var bönen så lång att hon trodde att hon skulle börja blöda näsblod. När hon böjde sig ner under bönen höll hon för sin näsa. När hon berättade det för profeten fick den komiska bilden honom att börja skratta. Fem hadither tillskrivs Saudah. En av dem är att när profeten get dog använde de skinnet tills det var helt utslitet. Denna hadith förklarar att det inom islam är tillåtet att använda skinnet från ett dött djur. Sauda levde tills hon blev 80 år.

 

Zainab bint Khazeemah

Profeten kunde bara gifta sig med kvinnor som skulle komma till Paradiset. Zainad bint Khazeemah var en av dem. Zainab var känd som "De fattiga och de nödställdas moder". Hon var den mest generösa av kvinnorna i profetens hushåll. Zainab använde dessutom nästan all sin tid åt bön. Båda dess egenskaper finns beskrivna som en av grunderna inom islam.

Förrätta bönen och ge åt de behövande och böj era huvuden med de andrasom böjer sina huvuden (i bön). (Sura 2:43)

 

Hon föddes tretton år före Muhammed blev vald till Guds sändebud. Bland den första grupp människor som anslöt sig till islam fanns Zainab bint Khazeemah.

Hon blev väldigt lycklig när profeten friade och gifte sig med henne. Hon levde dock bara åtta månader efter sitt giftemål. Hon dog när hon var 30 år gammal. Profeten ledde begravnings-bönen. Hon begravdes i Jannatul Baqi. Khadijah var den första av profetens fruar som dog under Muhammeds livstid. Zainab var den andra.

 

Här kommer en saga om att dela med sig. Det är inget ljud och man behöver förstora upp den till helskärmsläge för att kunna läsa texten.

 

 

Nu kommer lite mer ur filmen om profeten Yusuf:

 

Vi ses imorgon, inshallah.


(Lämna tom)
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)